Chữa Nhức Thái Dương Bằng Diện Chẩn

I. Lưu ý trước khi chữa bệnh 1. Chống chỉ định (Khi bệnh nhân đang có các bệnh sau thì tránh dùng các huyệt như): Vùng nhân trung và môi có mụn bọc đầu, tránh châm huyệt: 19.( tham khảo vị trí các huyệt hình dưới cùng )Nếu có lở loét (Như loét bao tử), tránh dùng huyệt: 17.( tham khảo vị trí các huyệt hình dưới cùng )Người có huyết áp cao, tránh dùng huyệt: 1, 19, 50, 6, 126. ( tham khảo vị trí các huyệt hình dưới cùng )Người có huyết áp thấp, tránh dùng huyệt: 3, … Continue reading Chữa Nhức Thái Dương Bằng Diện Chẩn