Huyệt Tam Gian

Huyệt Tam Gian

Tên khác: Thiếu Cốc, Thiếu Cốt, Tiểu Cốc

Huyệt Tam Gian có tác dụng tiết tà nhiệt, điều phủ khí. Chủ trị ngón tay trỏ viêm, lưng bàn tay đau, mắt đau, răng hàm dưới đau, họng đau, thần kinh sinh ba đau.

Huyệt Tam Gian
Huyệt Tam Gian

Tên Huyệt:

Huyệt ở cuối lóng (gian) ngón tay trỏ, lại là huyệt thứ 3 của kinh Đại Trường, vì vậy gọi là Tam Gian (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Thiên ‘Bản Du’ (LKhu 2).

Đặc Tính:

Du huyệt, thuộc hành Mộc.

Vị Trí:

Tại chỗ lõm, sau và ngoài khớp xương bàn – ngón trỏ, trên đường tiếp giáp da gan tay – mu tay.

Giải Phẫu:

Dưới da là cơ gian cốt mu tay, cơ khép ngón tay cái và xương.

Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh trụ.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C7.

Châm Cứu:

Châm thẳng 0, 3 – 0,5 thốn. Cứu 3 – 5 tráng. Ôn cứu 5 – 10 phút.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s