Huyệt Tiểu Trường Du

Huyệt Tiểu Trường Du có tác dụng phân thanh giáng trọc, lợi thấp, thanh nhiệt, hóa tích trệ. Chủ trị thắt lưng đau, xương cùng chậu đau, ruột viêm, bạch đới.

Tên Huyệt:

Huyệt có tác dụng đưa (du) kinh khí vào Phủ Tiểu Trường, vì vậy gọi là Tiểu Trường Du.

Xuất Xứ:

Sách Mạch Kinh.

Đặc Tính:

+ Huyệt thứ 27 của kinh Bàng Quang.

+ Huyệt Bối Du của kinh Thủ Thái Dương Tiểu Trường, để tán khí Dương của Tiểu Trường.

Vị Trí:

Dưới đốt xương thiêng 1, đo ngang 1, 5 thốn, chỗ lõm giữa gai chậu sau-trên và xương cùng.

Giải Phẫu:

Dưới da là cân của cơ lưng to, khối cơ chung của các cơ ở rãnh cột sống, xương cùng.

Thần kinh vận động cơ là nhánh của đám rối cánh tay, nhánh của dây thần kinh sống cùng 1.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5 hoặc S1.

Châm Cứu:

Châm thẳng 1-1, 5 thốn – Cứu 3-7 tráng – Ôn cứu 5-15 phút.

Ghi Chú: Theo Nakatani Yoshio: phụ nữ đang hành kinh hoặc có thai trên 2 tháng, ấn vào huyệt Tiểu Trường Du thấy đau.

Nguồn YDVN

https://shopee.vn/suckhoevang24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s