Huyệt Mạnh Đới

Huyệt Mạnh Đới nằm phía trên lồi cầu ngoài xương cánh tay lên 2 khoát, sát gần đầu cơ 2 đầu. Huyệt ở 2 bên mặt ngoài và mặt trong cơ 2 đầu.

Huyệt Mạnh Đới
Huyệt Mạnh Đới

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là phần rộng ngoài của cơ 3 đầu cánh tay, vách liên cơ ngoài (Mạnh đới trong) hoặc gân cơ 3 đầu xương cánh tay (Mạnh đới ngoài).
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK quay.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C6 (Mạnh đới trong) hoặc C5 (Mạnh đới ngoài).

Tác dụng

  • Làm long đờm, trị suyễn đờm.
  • Động kinh.
  • Câm (do đờm ngăn trở thanh âm).

Cách bấm

Khóa Hổ khẩu, dùng ngón tay cái và ngón giữa bấm cùng lúc cả 2 huyệt Mạnh đới trong và ngoài, day nhẹ.

Lưu ý:

  • Bệnh nhân động kinh loại nhẹ: Khóa Hổ khẩu + day huyệt Mạnh đới.
  • Động kinh nặng: Khóa Hổ khẩu, khóa Nhân tam 3 + bấm Trạch đoán.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s