Huyệt Ấn Suốt

Bấm Huyệt Ấn Suốt sẽ giúp dẫn máu xuống nuôi cơ tay bị teo. Điều trị chứng tay không dơ lên được và tay không với ra phía sau được.

Huyệt Ấn Suốt
Huyệt Ấn Suốt

Giải phẫu

Dưới huyệt là cơ ngực to và bé, cơ răng cưa to, các cơ gian sườn 2 và 3.

Vị trí

  • Từ xương đòn, theo rãnh trong cơ Delta xuống 4 khoát (huyệt Thái lâu xuống 1 khoát).
  • TK vận động cơ là các nhánh dây TK ngực to, đám rối TK nách, dây gian sườn 2.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C4.
Huyệt Ấn Suốt

Cách bấm

4 ngón tay đè giữ trên bờ vai, ngón tay cái đè vào huyệt.

  • Muốn cho máu dẫn xuống tay, bấm móc sâu à vào phía vai.
  • Muốn dẫn máu lên đầu: day ấn lên á.

Lưu ý

Không nên kích thích bên trái, sẽ ảnh hưởng đến tim.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s