Huyệt Mạnh Thế

Huyệt Mạnh Thế nằm tại giữa cung gò má bên Phải, thẳng thái dương xuống, giữa đường nối đỉnh cao xương gò má với điểm giữa bình tai. Được dùng trị tay run. Bệnh múa vờn.

Huyệt Mạnh Thế
Huyệt Mạnh Thế

Giải Phu:

  • Dưới huyệt là cơ tai trước, cơ thái dương, xương thái dương.
  • TK vận động cơ là nhánh dây mặt, nhánh TK sọ não số V.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi TK sọ não V.

Cách Bấm:

  • Day nhẹ.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s