Huyệt Mạnh Nhĩ

Huyệt Mạnh Nhĩ nằm tại ngay sát bờ sau xương chũm. Khi tác động huyệt sẽ giúp trị tai điếc, mắt bị xếch.

Huyệt Mạnh Nhĩ
Huyệt Mạnh Nhĩ

Giải Phẫu:

Dưới huyệt là cơ ức – đòn – chũm, cơ gối đầu, cơ đầu dài, cơ trâm móng, cơ trâm lưỡi, cơ trâm hầu và cơ 2 thân.

TK vận động cơ là các nhánh của 2 dây TK sọ não số XI, nhánh   cổ 2, nhánh dây chẩm lớn, nhánh dây dưới chẩm, các nhánh của dây sọ não số XII, IX và VII. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh  C3.

Cách Bấm:

Thường phối hợp bấm chung cùng lúc với các huyệt Khô ngu, Mạnh án, Trung nhĩ, theo tư thế sau : 4 ngón tay áp vào 4 huyệt, ngón cái áp vào vùng thái dương để giữ đầu không bị lắc khi bấm huyệt. Day 4 huyệt cùng lúc.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s