Huyệt Mạnh Án

Huyệt Mạnh Án nằm cạnh phía dưới gò cao xương chũm, tại chỗ lõm phía trên. Có tác dụng trị tai điếc, tai ù, mắt bị xếch.

Huyệt Mạnh Án
Huyệt Mạnh Án

Giải Phẫu:

Dưới huyệt là cơ ức – đòn – chũm, cơ gối đầu, cơ đầu dài, cơ trâm móng, cơ trâm lưỡi, cơ trâm hầu và cơ 2 thân.

TK vận động cơ là các nhánh của 2 dây TK sọ não số XI, nhánh cổ 2, nhánh dây chẩm lớn, nhánh dây dưới chẩm, các nhánh của dây sọ não số XII, IX và VII. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C3.

Cách Bấm:

Thường phối hợp bấm chung cùng lúc với các huyệt Khô ngu, Mạnh nhĩ, Trung nhĩ theo tư thế sau : 4 ngón tay áp vào 4 huyệt, còn ngón cái áp vào vùng thái dương để giữ đầu không bị lắc khi bấm huyệt. Day 4 huyệt cùng lúc.

Ghi Chú:

Trong điều trị bệnh về tai, nếu lấy huyệt Khô ngu làm chuẩn thì: Lấy đỉnh cao xương chũm, sờ phía trên đỉnh, thấy có chỗ lõm, để ngón tay út vào (là huyệt Khô ngu), sau đó úp bàn tay vào da đầu 1 cách tự nhiên, sẽ có được thêm 3 huyệt nữa, cộng với huyệt Khô ngu thành 4 huyệt. Tay trái để lên đỉnh đầu, ấn xuống (giữ cho đầu khỏi lắc khi bấm), tay phải để vào 4 huyệt như trên, day 4 huyệt này cùng một lúc.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s