Huyệt Khô Lư

Huyệt Khô Lư nằm ở cuối đuôi mắt Trái thẳng xuống gặp cung gò má là huyệt. Khi tác động huyệt này có thể giúp tay ngừng run.

Huyệt Khô Lư
Huyệt Khô Lư

Giải Phẫu:

  • Dưới huyệt là bờ dưới cơ vòng miệng, cơ vuông môi trên.
  • Dưới nữa là xương gò má và xương hàm trên.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK mặt và nhánh dưới hố mắt của dây TK sinh ba.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi dây TK sọ não số V.

Cách Bấm:

  • Chỉ day nhẹ – Không bấm mạnh.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s