Huyệt Khúc Kỳ

Huyệt Khúc Kỳ nằm ở đỉnh mắt cá chân trong lên 8 khoát. Hoặc tại giữa đường nối đỉnh mắt cá  chân trong và đỉnh cao bờ dưới ngoài xương bánh chè.

Huyệt Khúc Kỳ
Huyệt Khúc Kỳ

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là mặt trước – trong của xương chầy.
  • TK vận động cơ là nhánh giữa của dây TK hiển của tiết đoạn TK thắt lưng 3 – 4.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4.

Tác dụng

  • Trị mắt mờ do chấn thương.
  • Chân run, chân khó bước.
  • Làm tan máu bầm ở chân.

Cách bấm

  • Khóa Khô khốc 3, bấm nhẹ.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s