Huyệt Khô Minh

Huyệt Khô Minh nằm ở đỉnh mắt cá chân trong xuống 2 khoát, lùi ra phía sau 1 khoát. Có tác dụng làm mềm gân vùng mặt trong đầu gối – đùi (vùng huyệt Tả hậu môn). Làm cho đùi lắc vào trong, lắc ra ngoài.

Huyệt Khô Minh

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là bờ sau gân gấp dài ngón chân cái, chỗ bám của cơ dạng ngón cái và gân gót chân, rãnh gót của xương gót chân.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK chày sau.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

Cách bấm

  • Khóa chặt Khô khốc 3 + bấm nhẹ.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s