Huyệt Tá Trạch Trên

Huyệt Tá Trạch Trên:

Huyệt Tá Trạch Trên
Huyệt Tá Trạch Trên

Huyệt tá trạch trên 1: Làm giãn gân Achille, gân cơ cổ chân và khớp bàn chân.

Huyệt tá trạch trên 2: Làm co duỗi đầu gối.

Huyệt tá trạch trên 3: Làm dạng khớp háng.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s