Huyệt Khô Lân

Huyệt Khô Lân nằm tại 1/ 3 phía dưới – trước ngoài xương đùi, trong khe của cân đùi và cơ 2 đầu đùi, thẳng đầu ngoài xương bánh chè lên 5 khoát.

Huyệt Khô Lân
Huyệt Khô Lân

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là bờ sâu cân đùi và cơ rộng ngoài bờ trước cơ 2 đầu đùi, cơ rộng giữa. Dưới nữa là xương đùi.
  • TK vận động cơ là nhánh dây mông trên, các nhánh đùi và nhánh dây hông khoeo to.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3.

Tác dụng

  • Tác động vào cơ 2 đầu đùi (cùng bên), gây rung giật cơ đùi.

Cách bấm

  • Khóa Khu trung hoặc Khu chè + bấm Khô lân có tác dụng làm mạnh gân và làm nhấc chân lên.
  • Khóa Khô lân + bấm Khu trung hoặc Khu chè có tác dụng làm nhấc đầu gối lên.
  • Kết hợp khóa huyệt Khô lân + bấm huyệt Ngũ bội 4,5 chân tăng tác dụng mạnh hơn.

Lưu ý:

  • Tương đương vị trí huyệt Trung độc (của Châm cứu).

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s