Huyệt Ô Mạc

Huyệt Ô Mạc nằm tại giao điểm của kẽ liên sườn 4 và 5 với đường nách trước, lùi về phía sau (vào trong phía đường nách giữa) 1 khoát.

Huyệt Ô Mạc
Huyệt Ô Mạc

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là bờ ngoài cơ lưng to, cơ răng cưa to, các cơ quan gian sườn 4 và 5. Dưới nữa là phổi.
  • TK vận động cơ là các nhánh của đám dây rối TK cánh tay, dây TK gian sườn 4 – 5.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D6.

Tác dụng

  • Làm xẹp gân, hạch sưng từ vú lên đến cổ, lao hạch (loa lịch – tràng nhạc).

Cách bấm:

  • Day – bấm bật tay về phía vú.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s