Huyệt Ngư Hàn

Huyệt Ngư Hàn nằm tại chỗ hơi lõm, sát xương bả vai sau, bên Phải, khe đốt sống lưng 4-5 ra ngang 4 khoát. Được dùng trị mất ngủ rất hiệu quả.

Huyệt Ngư Hàn
Huyệt Ngư Hàn

Giải phẫu

Dưới huyệt là cơ thang, cơ trám, cơ răng cưa bé sau – trên, cơ chậu sườn – ngực, cơ gian sườn 4. Bên trong là phổi.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK sọ não số XI, nhánh của đám rối cổ sau, nhánh của đám rối cánh tay, nhánh TK sống lưng 4, dây TK gian sườn 4.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D4.

Tác dụng

Trị mất ngủ.

Huyệt Ngư Hàn

Cách bấm

Dùng 4 ngón tay đặt trên bờ vai, ngón cái dùng để day bấm.

Khóa huyệt bên trái (Thổ quang), day bấm huyệt bên phải (Ngư hàn) và ngược lại, rồi day cùng lúc 2 huyệt.

Lưu ý

Cùng vị trí này, bên Trái là huyệt Thổ quang.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s