Huyệt Thế Dư

Huyệt Thế Dư nằm ở mu bàn tay, sát trên đốt bàn tay của ngón cái (1), ngay dưới huyệt Chí thế ngoài. Được dùng trị mô thịt ở hổ khẩu (trái chanh) bị teo, chi dưới liệt.

Huyệt Thế Dư

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là cơ gian cốt mu tay, bờ trên cơ khép ngón tay cái, bờ trong gân cơ duỗi dài ngón tay cái.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK trụ và dây TK quay.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C6 và C7.

Cách bấm

  • Bấm chếch về phía ngón cái và hướng lên trên.

Lưu ý

  • Kết hợp khóa Nhân tam để dẫn máu xuống chi dưới.

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s