Huyệt Khô Thống – Huyệt Trị Bong Gân Cổ Chân

Huyệt Khô Thống nằm tại đỉnh mắt cá chân trong bên Phải xuống 3 khoát, hơi chếch về phía lòng bàn chân, trên đường tiếp giáp da gan bàn chân – mu chân. Được dùng trị bong gân cổ chân.

Huyệt Khô Thống - Huyệt Trị Bong Gân Cổ Chân
Huyệt Khô Thống – Huyệt Trị Bong Gân Cổ Chân

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là cơ dạng ngón chân cái, cơ gấp chắn ngón cái, chỗ bám của gân cơ cẳng chân sau, dưới bờ dưới xương thuyền.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK chầy sau.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

Cách bấm

  • Sưng mặt trong chân: Khóa Khô khốc 1 + khóa Achille + bấm huyệt Khô thống.
  • Sưng mặt ngoài chân: Khóa huyệt Khô thống + bấm huyệt Achille.

Lưu ý

  • Tương đương vị trí huyệt Xuất khí (của Châm cứu).

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s