Huyệt Xích Tuế – Trị Hạch Cổ Và Giãn Gân Cốt

Huyệt Xích Tuế là huyệt vị mà khi tác động sẽ giúp trị hạch cổ ở đối bên (bên đối diện) và làm giãn gân cốt ở chân đối diện.

Huyệt Xích Tuế – Trị Hạch Cổ Và Giãn Gân Cốt

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s