Huyệt Ngũ Thốn 2 – Huyệt Trị Táo Bón Và Đại Tiện Bí

Huyệt Ngũ Thốn 2 nằm ở đỉnh mắt cá chân trong ra phía sau 2 khoát, lên thẳng trên 4 khoát. Được dùng trị đại tiện bí, táo bón.

Huyệt Ngũ Thốn 2
Huyệt Ngũ Thốn 2

Giải phẫu

  • Dưới huyệt là gân gót chân, cơ dép, cơ duỗi dài các ngón chân, cơ chầy sau, màng gian cốt.
  • TK vận động cơ là các nhánh của dây TK chầy sau.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4.

Cách bấm

  • Khóa Khô khốc 2 + day nhẹ huyệt Ngũ thốn 2 bên chân Phải.
  • Trường hợp táo bón nặng, lâu ngày, hoặc muốn kích thích cho đại tiện nhanh và mạnh: Khóa Khô khốc 3 + day Ngũ thốn 2, day tròn, đẩy lên, sau đó dùng ngón tay cái và ngón trỏ bấm dồn từ huyệt này dọc lên trên (tối đa 3 khoát)

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s