Sơ Đồ Huyêt Vị Thập Chỉ Đạo

Dưới đây là sơ đồ tất cả các huyệt được sử dụng để điều trị bệnh trong pháp bấm huyệt Thập Chỉ Đạo. Mời các bạn cùng xem để có thể hình dung rõ nhất về từng vị trí huyệt nhé.

Mặt trước

Sơ Đồ Huyêt Vị Thập Chỉ Đạo
Các huyệt vị ở mặt trước cơ thể

Mặt sau

Sơ Đồ Huyêt Vị Thập Chỉ Đạo
Vị trí các huyệt đạo ở mặt sau cơ thể

Mặt ngang

Sơ Đồ Huyêt Vị Thập Chỉ Đạo
Vị trí huyệt ở mặt ngang cơ thể

Nguồn YDVN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s